CoachesTraining placeAddress
1Quliyev SudefTechnical University Sports PalaceAyna Sultanova str., 13
2Hakimov Tahir Technical University Sports PalaceAyna Sultanova str., 13
3Shturbabin VadimTechnical University Sports PalaceAyna Sultanova str., 13
4Ahmadov ElkhanTechnical University Sports PalaceAyna Sultanova str., 13
5Safarov JahangirTechnical University Sports PalaceAyna Sultanova str., 13
6Rahimov Islam No. 83 gymnasium of high school8th micro-district I. Dadashov str.91
7Burjaliyev BurjaliAАF gym Safayat Mehdiyev str.95
8Aqafonov OleqHigh school gymnasium No. 154; High school gymnasium No. 1775th micro-district, 21 Javadkhan street; Shikhaliyev str.13
9Shahverdiyev OktayAQF gym 95Safayat Mehdiyev str.95
10Abdullayeva NadezhdaIn the gymnasium of Secondary School No. 83.8th micro-district I. Dadashov str.91
11Jafarova MehribanIn the gymnasium of Secondary School №7U. Hajibeyov street 28
12Jafarova MehribanSecondary school No. 200 (school lyceum complex) gym; ADBTİAFatali Khan Khoyski Avenue, 71; Fatali Khan Khoyski Avenue, 98
13Khudiyev ElchinIn the gymnasium of Secondary School №276Nakhchivani str. 38
14Jafarov RuslanIn the gymnasium of Secondary School №300Bilajari settlement, Y. Huseynov str., 7th turn
15Huseynova SamiraAАF gymSafayat Mehdiyev str.95
16Bayramova SayalaIn the gymnasium of high school 189/190N. Rafibeyli str. 8
17Jafarov EtibarTechnical University Sports PalaceAyna Sultanova str., 13
18Maharramov NajafTechnical University Sports PalaceAyna Sultanova str., 13
19Mammadov Rovshan“Neftçi” İKSurakhani settlement
20Tagiyev Azer“Neftçi” İKSurakhani settlement
21Nasibov VakilGym of Sumgayit State UniversitySumgayit city
22Hasanov AbdullaGym of Sumgayit State UniversitySumgayit city
23Bayramova YuliyaAАF gymSh.Mehdiyev str.95
24Kazimova OlgaGym full secondary school 300Bilajari settlement, Natavan str.1
25Rzazade ElvinADBTİAFatali Khan Khoyski Avenue, 98